NSoft Vision – Body Temperature Measurement

Stories | 11 Aug 2020

NSoft Vision’s new feature for new normal – Body Temperature Measurement

Thermal imaging will be, as many experts dare to claim, a new normal in both access control management and our everyday lives.

Many businesses will likely be taking employees’ and visitors’ body temperature on entrances as a precaution. Thermal imaging technology could help notably, but can it do enough all on its own?

Reports say that contactless temperature screening systems are now introduced mainly for access control in tech giants such as Amazon and Google. According to the IPVM list, there are currently 170 companies selling their fever detection technology designed to detect people potentially suffering from any viral disease. Most camera manufacturers are offering the possibility to spot high temperature live and ring a silent alarm if there is any potential risk.

How is NSoft Vision approaching this issue?

NSoft Vision is a Video Management System boosted with artificial intelligence to improve security and data collection for retail businesses. It utilizes the streaming services from any IP camera system and provides standard surveillance features such as continuous recording, live-streaming as well as multiple possibilities based on facial recognition.

In-house developed algorithms provide features such as face recognition, people counting, age and gender prediction, emotion prediction, and heat maps.

NSoft Vision is approaching thermal imaging technology with facial recognition as the main asset. Imagine being able to measure temperature on the spot, save the temperature data, and merge it with recognized people so that you understand the temperature history entirely for every person. That is just one small part of what NSoft Vision could provide.

How does Vision combine with thermal imaging?

Using Vision alongside thermal cameras allows fever detection in an instant and utilization of the temperature data to close the full circle in thermal imaging. A combination of two technologies enables the identification of visitors and the collection of historical body temperature data for each person.

Here are the steps and benefits you can get from using this solution:

  • Measure the temperature live on the streams

Each person appearing in front of the camera gets a body temperature measurement. The system is displaying data with the corresponding identity information on the live stream. The work of the thermal camera and AI processing is visible as the person is standing in front of the camera.

Regardless of the thermal camera manufacturer, we can use the streams from any thermal camera source, embed the facial recognition, and display the data live.

  • Know the last measured body temperature for each person

The system saves every recognized person. With the use of an intuitive directory section in the user interface, each person is available for viewing alongside the last measured temperature data. If needed, this section permits quick check-up of identities and further custom configuration of identity profiles based on the latest body temperature measurement.

  • Flag people with high body temperature

COVID-19 related lockdown and pandemic taught us that disease carriers do not necessarily have to show any symptoms of viral infection. In stopping the disease spreading, knowing the bigger picture can immensely help fight off the virus.

NSoft Vision allows you to pick any visitor and label it the way you deem most relevant. All identity information is easily edited and customized through the interface.

NSoft Vision Flagging_Visitors

You can create custom flags with a naming convention that best suits the situation. For instance, it can be: High Temperature, Tested Positive, Tested Negative, Was In Contact, and similar. You can flag each identity within your system with the appropriate flag you previously created. Flagged identities are further treated as high-priority personnel. It means that upon appearing in front of your cameras, you will get a notification and alert that the particular person entered the premises.

This way, you would not only rely on knowing the current temperature measures but also have a smart system at hand for better epidemiologic awareness.

  • Occupancy Control as an addition

People counting feature is responsible for giving a precise estimation of the current number of people or head detections in front of the surveillance camera. The feature is built to support occupancy control in rooms with the limit on the allowed number of people in closed spaces. If there are more people than what is permitted, notification systems are there to provide awareness and help you prevent any larger gatherings.

Occupancy_Control NSoft Vision

Requirements for system setup?

To keep this simple, you need the three most fundamental things:

– thermal camera,

– locally dedicated server for AI/stream processing, storage to keep the footage,

– and our support.

We are providing a 24/7 support as well as the initial education, user manuals, and knowledge base on how to use the system.

 

 

 

 

NSoft Vision – Mjerenje tjelesne temperature

Korištenje termalne tehnologije će, tvrde eksperti, postati dio preporučenih mjera s ciljem osiguranja zdravog radnog okruženja. Pretpostavlja se kako će većina poslovnih branši vršiti termalna mjerenja na ulazima s ciljem sprječavanje širenja zaraze. Vrlo je jasno kako će termalna mjerenja znatno olakšati borbu protiv virusa, no jesu li rješenja na tržištu adekvatna kao samostalna solucija?

Sve više tvrtki, nevezano za njihovu veličinu ili industriju, okreće se prema ovoj tehnologiji i prihvata ideju beskontaktnog mjerenja temperature.
Na tržištu su dostupne brojne opcije koje uključuju termalno mjerenje i obično dolaze u sklopu samih proizvođača kamera ili rjeđe kao rješenja integratora. Ovakva rješenja obično podrazumijevaju ograničene mogućnosti, predodređeni način korištenja i ne uključuju korisničku podršku.

Kako NSoft Vision pristupa ovome problemu?

NSoft Vision je Video Management sustav ojačan umjetnom inteligencijom u svrhu poboljšanja sigurnosti i iskorištavanja podataka za benefit retail poslovanja. Sustav funkcionira tako da podrazumijeva iskorištavanje streaming servisa s bilo koje sigurnosne IP kamere. NSoft Vision pruža standardna svojstava sigurnosnog sustava, ali i napredne funkcionalnosti temeljene na umjetnoj inteligenciji.

Algoritam koji je u potpunosti razvijen internim snagama nudi prepoznavanje lica, brojanje ljudi, procjenu spola i dobi, prepoznavanje emocija i heat mape kako bi se dobili napredni demografski uvidi u poslovanje.

NSoft Vision otvara nova vrata tehnologiji termalnih očitavanja budući da joj pridružuje prepoznavanje lica. Ova funkcionalnost u kombinaciji s termalnim kamerama omogućuje da se pohrane povijesni podaci o visini tjelesne temperature za svaki identitet u sustavu. Što to znači? Zamislite da uz prikaz tjelesne temperature svake osobe, dok se nalazi ispred kamere, možete istovremeno imati rezultate o kojoj je osobi riječ.

U nastavku se nalaze neke od mogućnosti i koristi NSoft Vision sustava.

  • Mjerenje temperature i prikaz uživo

Za svaku osobu koja se nalazi ispred kamere automatski se izmjeri tjelesna temperatura, a instantni rezultat se prikazuje na live prijenosu zajedno s podacima o osobi dostupnim iz prepoznavanja lica. Rad termalne kamere je vidljiv svo vrijeme koje osoba provede ispred kamere.

Bez obzira o kojem proizvođaču kamere je riječ, možemo koristiti prijenose s bilo koje kamere i ugraditi prikaz prepoznavanja lica u samom prijenosu kamere.

  • Posljednje izmjerena temperatura za svaku osobu

Svaka prepoznata osoba je kao identitet spremljena u sustavu. Uz korištenje jednostavnog direktorija u korisničkom sučelju, za svaku osobu zabilježenu u sustavu dostupna je i informacija o vrijednosti posljednje izmjerene tjelesne temperature. Ako postoji potreba za brzom provjerom identiteta ili daljnjom konfiguracijom identitetskih profila, s obzirom na prethodna temperaturna mjerenja, ova sekcija dozvoljava takve modifikacije.

  • Označite osobe s visokom temperaturom

Situacija vezana uz COVID-19 pandemiju naučila je sve nas kako nositelji zaraze ne moraju nužno pokazivati simptome infekcije. Uvid u širu sliku može značajno doprinijeti naporima da se pandemija suzbije.

NSoft Vision omogućuje da se bilo koji posjetitelj označi na način koji je u tom trenutku primjeren. Sve informacije o identitetima su jednostavno podesive kroz korisničko sučelje.
Pojednostavljeno, to znači da korisnik sutava možete kreirati svoje zastavice odnosno oznake i imenovati ih po svom izboru npr: “Visoka Temperatura”, “Pozitivan test”, “Negativan test”, “Kontakt sa zaraženim”, i sl. Svakom identitetu u sustavu se može dodijeliti prethodno napravljena oznaka odnosno zastavica. Označeni identiteti se dalje sustavno tretiraju kao osobe od velike važnosti ili rizika i njihovo prisustvo ispred kamere propraćeno je notifikacijom unutar sustava.

Na ovaj način, ne samo da možete znati trenutnu temperaturu nego možete imati i kontrolu nad sustavom te ga prilagoditi sprječavanju zaraze.

  • Kontrola broja ljudi u zatvorenim prostorijama

Jedna od osnovnih funkcionalnosti NSoft Vision sustava je brojanje ljudi. Vision Sustav daje preciznu informaciju o broju ljudi koji se nalaze u prostoru ispred kamera. Ukoliko za taj prostor, sa epidemiološkog stanovišta, postoji ograničenje u maksimalnom broju ljudi, NSoft Vision sustav je u mogućnosti da prepozna i dojavi kroz notifikaciju da je taj broj premašen. Na taj način je osigurana kontrola dozvoljenog broja ljudi u zatvorenim prostorima.

Kako početi s korištenjem NSoft Vision-a?

Pojednostavljeno, tri najbitnije stvari potrebne za adekvatan rad sustava su:
– Termalne kamere; 

– Lokalno namenjeni server za obradu prijenosa, pametno procesiranje te spašavanje snimki te

– Solidna mrežna infrastruktura.

Svi servisi i usluge koje pruža naš NSoft Vision tim podrazumijevaju i 24/7 korisničku podršku kao i inicijalnu edukaciju, korisničke materijale i bazu znanja za bolje rukovođenje sustavom.